Nastroje konsumenckie ustabilizowały się w czerwcu, wzrost skłonności do zakupów

Czerwcowy odczyt wskaźnika nastrojów konsumenckich pozostał na niemal niezmienionym poziomie w stosunku do maja.