Branża retail stoi w obliczu konieczności przekształcenia modeli sprzedażowych

Wpływ pandemii COVID-19 na zachowania wszystkich grup konsumenckich jest oczywisty. Z jednej strony przyspieszył znaczący wzrost sprzedaży generowanej przez kanały online. Z drugiej, uświadomił konsumentom istotę zakupów realizowanych stacjonarnie. Świat online nie zastąpi świadomych decyzji podejmowanych offline w punkcie sprzedaży pod wpływem emocji jak również ze względu na potrzebę obejrzenia produktu przed zakupem. Oba kanały będą współistnieć, tworząc ekosystem unikalnego customer experience.