Wydatki cudzoziemców w Polsce niższe o blisko 13 proc.

Z najnowszego raportu Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w I kwartale br. cudzoziemcy przekroczyli granicę Polski 20 mln razy, o 42,3 proc. mniej niż rok wcześniej. Spadek w dużej mierze jest efektem wciąż trwającej pandemii, co przełożyło się na to, ile pieniędzy zostawili w naszym kraju. GUS podaje, że szacunkowa wartość towarów i usług zakupionych przez cudzoziemców w I kwartale ukształtowała się na poziomie 4 mld zł, co oznacza spadek o 12,7 proc. w porównaniu rok do roku.