Pekao spłaciło nie swój dług. Gorzki triumf wierzyciela GetBacku

Obligatariusz wygrał z Idea Bankiem i odzyskał pieniądze zainwestowane w trefne obligacje. Wypłacono je jednak z Pekao, które nie jest stroną sprawy, a restrukturyzowany Idea Bank chce wystąpić o ich zwrot.