UOKiK wydał zgodę na wielką koncentrację

Neo Investments planuje przejąć pełną kontrolę nad spółką OEX oraz nad jej spółkami zależnymi. Na koncentrację zgodę wyraził Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Neo Investments ma pośrednio akcje OEX, które stanowią łącznie 33,87 proc. kapitału zakładowego i dają 42,29 proc. w ogólnej liczbie głosów. Po koncentracji uzyska większość głosów na walnym zgromadzeniu spółki, która jest podmiotem dominującym w grupie kapitałowej, tworzonej przez 12 firm.