Strukturalna rewolucja w komendzie głównej PSP

Niebawem spore zmiany organizacyjne czekają strażacką centralę. Do uzgodnień skierowano właśnie projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu komendzie głównej Państwowej Straży Pożarnej. Jak wynika z dokumentu zmiany dążą do uproszczenia struktury 'przez zastosowanie do obszarów dziedzinowych podejścia funkcjonalno-zadaniowego'. W praktyce oznacza to niemałą rewolucję, którą zapowiadał niedawno w wywiadzie dla Przeglądu Pożarniczego szef PSP, nadbryg. Andrzej Barkowiak.