Kondycja rynku pracy sprzyja ZUS

Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, z którego finansowane są emerytury, renty czy zasiłki chorobowe, wraca do formy sprzed epidemii. W kwietniu wpłynęło do niego 27,4 mld zł. To o 41 proc. więcej niż rok wcześniej.