Dlaczego bezrobocie w USA jest ważne dla kursu złotego

W USA rośnie zatrudnienie. Słabnąć powinna presja na dalsze umocnienie dolara. Wtedy złoty nie będzie się już osłabiał w tak dużym tempie.