Rafako dostało 100 mln zł na restrukturyzację

Pomoc zwrotna, przyznana przez Agencja Restrukturyzacji Przemysłu w formie obligacji, ma być przeznaczona na zabezpieczeniu linii gwarancji (46 mln) oraz pokrycie kosztów związanych z realizowanymi i przyszłymi kontraktami (54 mln). Rafako musi spłacić obligacje wraz z odsetkami w trzech ratach do 31 grudnia 2030 roku.