Przeszłość weterynarii i leczenia zwierząt
Historia weterynarii jest niezwykle długa, bo za pierwszego lekarza tej specjalności uznaje się pochodzącego z Mezopotamii Urlugaledinna, który żył 3000 roku przed naszą profesjonalną erą. Gigantyczną sławą w późniejszych latach wsławili się w leczeniu zwierząt również inni, zaś wśród nich warto wymienić Hipokratesa, czy też Arystotelesa, którzy z pasją starali się pomóc wszystkim cierpiącym dookoła zwierzętom. Jak donoszą źródła pierwsza profesjonalna lecznica powstała w trzecim wieku przed należącą do nas erą, a mieściła się ona w Indiach? W tym też rejonie świata powstało dużo metod leczenia zwierząt, które to dziś są nadal używane. Mimo, że starodawne metody były skuteczne, przypuszczalny weterynarz używa dzisiaj o wiele nowocześniejszych środków i metod, dzięki czemu jego praca, staje się jeszcze bardziej efektywna – przetestuj weterynarz Ząbki. Weterynaria stała się dziś tak niezmiernie kultowa, że nie tylko wiele osób decyduje się na uprawianie tego zawodu, jednakowoż też powstaje wiele naukowych książek w tym temacie. Za jedna z najważniejszych twierdzi się książkę wydaną przez Carlo Ruiniego.

Categories: Zwierzęta

Comments are closed.