Udany pierwszy kwartał dla Bogdanki

Lubelski Węgiel Bogdanka w pierwszym kwartale 2021 roku odnotował przychody ze sprzedaży na poziomie 543,7 mln zł. EBITDA (zysk operacyjny przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań oprocentowanych) wyniosła 170,2 mln zł, natomiast zysk netto 50,3 mln zł.