Innowacje nie dały się pokonać pandemii

Realizacja nowatorskich projektów pomaga beneficjentom Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przezwyciężyć skutki wywołane przez pandemię COVID-19 – wynika z badania ankietowego „Wpływ pandemii na realizację projektów B+R w ramach programów NCBR”. Aż 88% respondentów wskazuje, że prowadzenie innowacyjnego projektu pozwala uniknąć zahamowania działalności badawczo-rozwojowej.